Trang Chủ Tin Game Chim sẻ và đồng đội đơn phương chấm dứt hợp đồng với GameTV chuẩn bị phải bồi thường tới 40 tỷ đồng?