Trang Chủ Liên Minh Huyền Thoại Dragon – B chính thức xác lập 109 trận toàn thắng với Ác long Thượng giới