Trang Chủ Tin Game Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, Xuất hiện những ‘Ngôi trường điện tử’ đưa game vào để dạy kỹ năng sống và sinh tồn cho học sinh